Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Gites neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Gites worden verkregen via de website.

Gites heeft gebruikersgegevens, waaronder adres-, bank en betaalgegevens en de inhoud van conversaties via de website nodig voor de uitvoering van de diensten. Deze gegevens gebruikt Gites voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de overeenkomst(en), waaronder het verlenen en factureren van de diensten van Gites;
  • afhandeling van boekingen en informeren over het verloop daarvan;
  • informeren over producten en diensten van Gites;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

Verder legt Gites gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.

Op zijn website maakt Gites gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden gebruikt in het zoekproces en het boekingsproces om informatie over zoekgedrag en boekingen op te slaan. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens bezoek aan Gites geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Als de bezoeker wil weten welke gegevens Gites over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen of laten verwijderen, kan hij zijn account raadplegen en wijzigen of contact opnemen met de helpdesk van Gites of [email protected] voor verdere informatie.