Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Hoe weten bezoekers / huurders of ik meedoe?

Op de website zal op elke advertentie worden aangegeven dat dit huis kan worden geboekt met de Omboekgarantie. De bezoeker kan de voorwaarden lezen op aparte pagina van Gites. Op de Homepage kan de bezoeker dit lezen alsook op plaats waar normaal gesproken de uitgelichte huizen staan. 

Waarom omboekgarantie ipv annuleren?

De huurder kan een boeking annuleren, maar de onder de annuleringsvoorwaarden krijgt hij geen geld terug in deze situatie. Ook de meeste annuleringsverzekeringen vergoeden niet bij een pandemie. Daarom willen we de huurder in de gelegenheid stellen om de boeking te verplaatsen naar een ander moment. Mocht de huurder toch willen annuleren en de boeking loopt via ons, dan passen wij de annuleringsregeling toe. De verhuurder krijgt het deel van de boekingssom dat is aanbetaald onder inhouding van de afgesproken commissie die Gites toevalt op het moment van plaatsen van de boeking. De periode wordt dan automatisch weer vrijgemaakt in de kalender. Uiteraard mag u meer coulance toepassen, zie hiervoor het kopje: ik regel zelf wel iets met de huurder.

Wanneer omboeken?

De omboeking moet (ieder geval tijdelijk) plaatsvinden voor de begindatum van de originele boeking. Als u de boeking naar de toekomst verplaats kan daar altijd nog een aanpassing op volgen. 

Ik regel zelf wel iets met de huurder

Dat staat u vrij. U moet er echter rekening mee houden dat als de boeking via het Gites boekingssysteem loopt de boeking is ingebed in een geautomatiseerd doorlopend proces. Als u iets regelt met de huurder, breng ons dan op de hoogte van de afspraak (wij zullen bij afspraken een evenredige coulance toepassen bij de uiteindelijk afrekening).

Omboeken met prijsverschil

Het is natuurlijk mogelijk dat u met het omboeken in een periode terecht komt met een ander tarief. Hierdoor ontstaat er een situatie dat u nog iets met uw huurder moet verrekenen. Gezien het hier gaat een een bestaande boeking kunt u dit onderhands regelen met uw huurder. In geval Gites iets moet restitueren aan de huurder kunt u ons dit laten weten via de mail onder vermelding van het boekingsnummer.
 

Niet-geboekte weken voorkomen

In deze onzekere tijden hebben we er met de introductie van de Omboekgarantie naar gestreefd u en uw huurders de nodige houvast te bieden. Door de mogelijkheid om een betaalde vakantie uit te stellen, verliest u de boeking niet en houdt de huurder het vooruitzicht op een vakantie op een later tijdstip. Hiermee hopen we niet-geboekte weken zo veel mogelijk te voorkomen. Voor de huurders is ook een pagina waarin alle voorwaarden staan vermeld.