Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Je betalingen aan Gites zijn gegarandeerd. Wat houdt dat precies in?

De garantie geldt voor alle boekingen die door Gites worden afgehandeld en waarvan de betalingen via Gites zijn gegaan.

We hebben de volgende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat jouw betalingen veilig zijn

Alle betalingen die je doet worden ‘geparkeerd’ op een zogenaamd ‘Merchant account’ bij Online Payment Platform dat onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. Deze bedragen worden pas aan de verhuurder vrijgegeven op de dag na jouw aankomst in het vakantieverblijf. Zou je onverhoopt geen toegang krijgen tot het gehuurde neem dan direct contact op met Gites. Wij zullen je dan helpen en indien nodig restitueren.

Adverteerders worden gecontroleerd op de volgende zaken:

  • De identiteit van de verhuurder.
  • De bankrekening van de verhuurder.
  • De contactgegevens van de verhuurder. 

De Franse overheid classificeert

Huizen kunnen worden geclassificeerd als ‘Meublé de Tourisme’. Er wordt dan een controle van het huis uitgevoerd door de Franse overheid. Het huis krijgt voor het voorzieningenniveau sterren toegekend. Als een huis is geclassificeerd, wordt dat op de advertentie getoond.  

Uiteraard controleert Gites advertenties bij aanmelding en heeft in de meeste gevallen direct contact met de verhuurders.

In de Algemene Voorwaarden is de Gitesgarantie ook opgenomen:

Garantie van Gites Betalingen bij onbeschikbaarheid accommodatie(s) op de aankomstdag

Gites Betalingen biedt een garantie die uitsluitend van toepassing is indien en voor zover een boeking is gedaan via de boekingsmodule van de website en verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Indien blijkt dat een accommodatie(s) bij aankomst van de huurder niet beschikbaar is, dan zal Gites Betalingen aan de huurder de volledige huursom restitueren.

Daarnaast heeft huurder recht op:

  • een vergoeding ten bedrage van 10% van de huursom, met een minimum van € 100,00 per boeking;
  • hulp bij het zoeken van alternatieve accommodatie(s)

De huurder dient op de aankomstdag direct melding te maken aan de Gites Helpdesk van alle relevante omstandigheden om Gites Betalingen in staat te stellen een aanspraak op deze garantieregeling te beoordelen.