Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Huurcontract voor gemeubileerde vakantieverhuur

Hieronder vindt u de tekst van het huurcontract dat u hebt ontvangen als voorbeeld in het Nederlands. Omdat het huurcontract betrekking heeft op Frans onroerend goed is het opgesteld in het Frans om rechtsgeldig te kunnen zijn. Onderstaand contract is slechts een voorbeeld. De variabelen in het contract zijn hier niet ingevuld. U kunt het ook downloaden als PDF.

Contrat de location meublé saisonnière

De Ondergetekenden:


[……….], hierna te noemen de huurder
en
[……….], hierna te noemen de verhuurder
zijn het volgende overeengekomen:

Verhuurder verhuurt hierbij aan huurder voor de gemeubileerde vakantiehuur de volgende gemeubileerde accommodatie te [……….] en wel voor het verblijf van maximaal [……….] personen en [……….] honden, [……….] katten en [……….] andere huisdieren*.

Duur van de gehuurde periode


De verhuur geldt voor een periode van [……….] dagen, te beginnen op [……….] vanaf [……….] uur, en wordt beëindigd op[……….] voor [……….] uur.
Een langer verblijf is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door de verhuurder.

Staat van het gehuurde
De staat van het gehuurde en de inventaris zijn als bijlage toegevoegd aan dit contract en worden aan het eind van de overeenkomst door de twee partijen opnieuw vastgesteld.
De verhuurder is gerechtigd om aan de huurder een vastgesteld bedrag voor de schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen.

Huurbedrag


Het huurbedrag is vastgesteld en geaccepteerd voor de prijs van [……….]
Huurder wordt verzocht de aanbetaling van [……….] te voldoen voor [……….]

Borgsom*


Om de algemene voorwaarden te kunnen uitvoeren en om eventuele schade te kunnen herstellen, alsmede voor de verschillende bijkomende kosten zoals hieronder gepreciseerd, betaalt de huurder bij aankomst een bedrag van [……….] als borgsom.

Bijkomende kosten*


Behalve de bovengenoemde huursom zal de huurder bij aankomst een eenmalig bedrag van ……. betalen voor de volgende kosten: [……….]

Het totaal verschuldigde bedrag (huur en bijkomende kosten) is [……….]
Het bedrag moet zijn ontvangen op [……….]
Het bedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer […………….] ten name van [……….] te [……….]
IBAN: [……….] ,BIC: [……….]

Algemene voorwaarden

De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene voorwaarden:

De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd.  Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.
Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens en kussens zoals beschreven in bijgevoegde inventarislijst. Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder een bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.
De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.
De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

Annuleringsvoorwaarden*

(afhankelijk van de door de verhuurder ingevoerde data)
De partijen komen de volgende annuleringsvoorwaarden overeen :bij annulering tot de 42e dag vóór de aankomstdag: de aanbetaling.

bij annulering vanaf de [.....] dag tot de [.....] dag vóór de aankomstdag: [.....]% van de huursom.
bij annulering vanaf de [.....] dag tot de [.....] dag vóór de aankomstdag: [.....]% van de huursom.
bij annulering vanaf de [.....] dag tot de [.....] dag vóór de aankomstdag: [.....]% van de huursom.
bij annulering vanaf de [.....] dag tot de [.....] dag vóór de aankomstdag: [.....]% van de huursom.
bij annulering vanaf de [.....] dag tot de aankomstdag: [.....]% van de huursom.
bij annulering op de aankomstdag of later: de volle huursom.

Ontbindende voorwaarden


In het geval van het uitblijven van betaling van huur en/of andere kosten (elektriciteit, gas, water, telefoon en belasting)  of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden van het contract en 8 dagen na een vergeefs gezonden aanmaning, kan de verhuurder het huurcontract met onmiddellijke ingang beëindigen.

Overeengekomen en ondertekend door de partijen
te [..........] op [..........]

Handtekeningen van partijen, voorafgegaan door de met de hand geschreven opmerking lu et approuvé.

De verhuurder de heer/mevrouw [..........]             De huurder  de heer/mevrouw [..........]

                                                            lu et apprové
                                                    < met de hand te schrijven >    

          handtekening                                                         handtekening